Įžanga

Ši paroda skirta Rytų Prūsijos vaikams, po Antrojo pasaulinio karo atklydusiems į sovietų okupuotą Lietuvą.

Parodoje panaudota medžiaga iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų, Šilutės Hugo Šojaus muziejų rinkinių, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo, Rytprūsių kraštiečių draugijos, Rytų Prūsijos vaizdų archyvo, privačių „vilko vaiko“ dalią patyrusių asmenų šeimų archyvų.

Rengiant parodą talkino Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Lietuvoje veikianti vokiečių bendrija „Edelweiss-Wolfskinder“, organizacija „Karo vaikai“ Granzėje, Vokietija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X